Meist

Vanem Vend Vanem Õde liikmetest, juhatusest ning VVVÕ liikumise ajaloost.

Triinu Loorents

Aavo Kubja

Ulvi Nõmm

Kai Kunimägi

Karel Paan

Ühingu liikmeks võib olla iga vähemalt 18 aastane füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Sooviga MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu liikmeks astuda esita vabas vormis avaldus vanemvendvaneode@gmail.com, info +372 5371 2626.

Ajalugu
1904 – algus USA-s
1997 – algus Eestis – Tartus
1998 – Tallinnas eestikeelne grupp
1999 – Tallinnas venekeelne grupp
2001 – Pärnus
2002 – MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Eesti Assotsiatsioon, mis ühendab kõiki VVVÕ keskusi ning kuulub rahvusvahelisse liikumisse Big Brothers Big Sisters International
2010 – projekti taaskäivitamine Pärnus
2011 – MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu asutamine

Eetilise tegutsemise põhimõtted

Lähtume oma tegevuses EV seadustest ja õigusaktidest, ÜRO laste õiguste konvensioonist, ÜRO inimõiguste deklaratsioonist ningVabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest (http://www.ngo.ee/eetikakoodeks). MTÜ juhtimine, liikmeskond ja tegevus on avatud, läbipaistev ja demokraatlik ning on kajastatud kodulehel. Kodulehel kajastame oma klientide (lapsed ja vabatahtlikud mentorid) lugusid ja fotosid vaid klientidega kooskõlastatult, ning lähtume Ajakirjanduse eetikakoodeksi punktidest 3.6, 4.7 ja 4.8 ning samasugust lugupidamist ootame oma kaasautoritelt ja ajakirjanikelt.